MARUF21 Raporu

MARUF21 Raporu, 1-3 Ekim 2021 tarihlerinde 52 ülkeden 537 konuşmacı, 8057 takipçi ve 113 partnerin katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirilen Marmara Urban Forum Raporu yayınlandı.

"Çözüm Üreten Kentler"e odaklanan MARUF21, kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve ilgili diğer tüm paydaşlar arasında bilgi, deneyim ve fırsatların paylaşılması için bir platform sağladı. MARUF21, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 111 oturum etiketi paralelinde "yeniden düşün, birlikte hareket et" başlığıyla sürdürülebilir, dayanıklı, kapsayıcı, yaratıcı, yenilikçi ve sağlıklı kentlere duyulan ihtiyacı ve somut çözüm önerilerini ortaya koydu.

 

MARUF21 Raporu
                    Resmi
MARUF21 Raporu
Önizleme