Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi (MSÇB) - 2. Cilt

Marmara Bölgesi Mekansal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi (MSÇB), Marmara Bölgesi’nin mevcut durumdaki sorun ve potansiyellerini değerlendirerek; bölgeye yönelik gelecek öngörülerini ve olası mekânsal gelişme stratejilerini ele almakta ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde bölge ve ülke kalkınmasına katkı koyacak bir diyalog platformu ve bir rehber, bir yol haritası oluşturmaktadır.

MSÇB;

 • Bölgesel düzeydeki yerleşme ve mekânsal planlama kararlarına yönelik ulusal planlar ile kentsel planlar arasında bir köprü ve ara katman olması,
 • Belediyelerin yanı sıra, il özel idareleri, kalkınma ajansları ve ulusal planların tamamını dikkate alan bir çalışma olması,
 • Ulusal ve kentsel plan ve belgelerin yanı sıra Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 17’si ile de ilişkili olarak hazırlanan bir çalışma olması yönleriyle bir ilk olma özelliği taşımaktadır.

4 kısımdan oluşan dizinin içeriği şu şekildedir:

• Yönetici Özeti

• I.Cilt – Mevcut Durum Analizi ve Analitik Değerlendirmeler Raporu (I. Bölüm)

• II.Cilt – Mevcut Durum Analizi ve Analitik Değerlendirmeler Raporu (II. Bölüm)

• III.Cilt – Projeler ve Mekânsal Gelişme

Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi (MSÇB) - 2. Cilt
                    Resmi
Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi (MSÇB) - 2. Cilt
Önizleme