Kent - Çözüm Üreten Kentler

Sayı 8

Marmara Belediyeler Birliğinin, Türkiye ve dünyadaki iyi şehircilik uygulamalarını odağına alan ve mottosu “Çözüm Üreten Kentler” olan Kent dergisinin sekizinci sayısı “Sürdürülebilir Mimari” kapak dosyasıyla çıktı.

Sekizinci Sayının Öne Çıkan Başlıkları

KAPAK | Sürdürülebilir Mimari: Sürdürülebilir Bir Dünya için Sürdürülebilir Bir Yapılı Çevre Tasarlamak

 • Mimaride Biyomimikri: Sürdürülebilirlik için Alternatif ve İnovatif Bir Yöntem – Aysu Kuru, Sidney Üniversitesi
 • Katılımcı Tasarım Anlayışı ile Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Kentler – Deniz Deniz, İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • Yaşamsal Ölçek – Deniz Aslan, Y. mimar
 • Kentsel ve Mimari Sürdürülebilirlik Ölçülebilir Mi? – Sertaç Erten, Arup

RÖPORTAJ | Liepaja Belediye Başkanı Gunārs Ansiņš ile Kente Dair

MASAMDAKİLER | İstanbul için “Bir Küçülme Planı” Üzerine Düşünmek – Celal Abdi Güzer

PORTRE | Diébédo Francis Kéré: Afrika’nın Bilgisi ve Koşulların Mimarisi, Deniz Güner

KİTAP İNCELEME | Atlas of Cities, Aslı Ceylan Öner

YAPI | Aynı Çatı Altında, Saint Pierre Han’da: Galata’da Bir Hanın Çok Katmanlı Tarihi ve Geleceği

FORUM | Kentlerin Kahramanlarını Bir Araya Getiren Konferans: Urban Future

RAPOR | Marmara’nın Kent Mültecileri: Belediyelerin Süreç Yönetimi

FİLM İNCELEME | Saklı İstanbul’da Geçmişin Gizemli İzlerine Yolculuk

İYİ UYGULAMA | Sürdürülebilir Mimari Uygulamaları

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI 7 | Erişilebilir ve Temiz Enerji

Kent - Çözüm Üreten Kentler
                    Resmi
Kent - Çözüm Üreten KentlerSayı 8
Önizleme