Kamu Güvenliği ve Halk Sağlığında Önleyici Yaklaşım

RESLOG Türkiye Projesi’nde 12 toplantıdan oluşan “Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmaları” toplantı serisini ve bu toplantıların çıktılarının kitaplaştırıldığı Yerel Yönetişim ve Göç isimli kitap dizisi, Türkiye belediyelerinin bilgiye erişimini kolaylaştırma, diğer yönüyle belediyeler içinde üretilen bilgiyi kaydetme ve yaygınlaştırma hedefiyle ortaya çıkmıştır.

Kamu Güvenliği ve Halk Sağlığında Önleyici Yaklaşım
                    Resmi
Kamu Güvenliği ve Halk Sağlığında Önleyici Yaklaşım
Önizleme