II. Hukuk Çalıştay Raporu

MBB Hukuk Platformu Yerel yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri II. Hukuk Çalıştayı raporu başlığı ile yasal değişikliklerde dikkatlerine sunulmak üzere İç İşleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve diğer üye belediyelerimizle bu çalışmayı paylaşmaktadır.

II. Hukuk Çalıştay Raporu
                    Resmi
II. Hukuk Çalıştay Raporu
Önizleme