Ergene Havzası Raporu-II

Ergene Havzası’nda yaşanan kirlilikle ilgili hadiselere çözüm getirmek amacıyla 2011 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'na ilişkin Marmara Belediyeler Birliğinin hazırladığı durum değerlendirme raporu güncellendi.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı Durum Değerlendirme Raporu ilk olarak 2017 yılına kadar gerçekleştirilen çalışmaları konu almış, ardından 2018 yılında gerçekleştirilen çalışmaların güncel durumları da rapora işlenerek son versiyonu hazırlanmıştır.

Plan, hayata geçirildiğinden bu yana bölgede köklü değişiklikleri beraberinde getirmiştir. 15 bileşenden oluşan Eylem Planı ile Ergene Nehri’nin yine kıyılarında balık tutulan günlerine dönmesi, su kalitesinin 2. sınıf su kalitesi seviyesine erişmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda tesislerin inşa edildikten sonra işletilmeleri için bölgedeki belediyelere devredilecek olması ve Eylem Planı’nın uygulandığı bölgedeki belediyelerin yoğun olarak Marmara Belediyeler Birliğinin (MBB) üyesi olması sebebiyle 25 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen MBB Encümen Toplantısında Ergene Havzası Koruma Eylem Planı’nın mevcut durumuna ilişkin bir tespit raporunun hazırlanması kararı alınmıştır. Alınan bu karar gereği; literatür taraması, bire bir görüşmeler, tesis ziyaretleri, paydaş toplantıları ve yazışmalarla bilgi edinme yöntemleri kullanılarak bu çalışmanın içeriği oluşturulmuştur.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ illerinde yürütülen çalışmaların yerinde incelenmesi maksadıyla MBB Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından belediyelere, TESKİ’ye ve atıksu arıtma tesislerine ziyaretler düzenlenmiş ve muhataplardan alınan bilgilerle konu yerinde incelenmiş ve bu sayede raporun güncellenmesi gerçekleştirilmiştir.

Ergene Havzası Raporu-II
                    Resmi
Ergene Havzası Raporu-II
Önizleme