Değerlendirilebilir Atıkların Yönetimi İçin Hizmet Alımı Yöntemleri

Bu doküman; 27 Kasım 2019 tarihinde MBB tarafından İstanbul’da düzenlenen “Değerlendirilebilir Atıkların Yönetimi için Hizmet Alımı Yöntemleri” başlıklı eğitim programı boyunca yapılan konuşmaların ve değerlendirmelerin MBB Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından deşifre edilmesi ile hazırlanmıştır.

Değerlendirilebilir Atıkların Yönetimi İçin Hizmet Alımı Yöntemleri
                    Resmi
Değerlendirilebilir Atıkların Yönetimi İçin Hizmet Alımı Yöntemleri
Önizleme