COP28'den Notlar

COP28'in detaylarını yerinde izleyen Marmara Belediyeler Birliği Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Merkezi; gerçekleştirilen müzakereleri, ana tartışmaları ve öne çıkan başlıkları gün gün özetleyerek COP28 Raporu'nu hazırladı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28), bu yıl 30 Kasım-12 Aralık 2023 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde gerçekleşti. Konferans sürecini yakından takip eden Marmara Belediyeler Birliği Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Merkezi, gerçekleştirilen müzakereleri, ana tartışmaları ve öne çıkan başlıkları özetleyerek COP28'den Notlar Raporunu hazırladı. Rapor, COP28'in merkezi çıktısı olan Küresel Stok Sayımı sonuçları, COP27'de kararlaştırılan "Kayıp ve Zarar Fonu" ile ilgili gelişmeler ve COP28'in somut çıktıları gibi önemli konuları ele almaktadır.

Otuz yılın en yüksek katılımına sahne olan COP28'e Türkiye'den de kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, şirketler ve üniversitelerden bilim insanları dahil olmak üzere çok sayıda delege kayıt yaptırdı. Türkiye özellikle COP28'in ilk gününde kabul edilen Kayıp ve Zarar Fonu ve Yeşil İklim Fonu'ndan yararlanmak üzere girişimlerde bulunmasının yanı sıra İklim Eylemi İçin Yüksek Hedefli Çok Düzeyli Ortaklıklar Koalisyonu (CHAMP) gibi önemli oluşumlar içerisinde de yer almıştır.

Yerel yönetimlerin de önemli bir rol oynadığı COP28'de, iklimle mücadelede hükümetlerle iş birliği yapma ve mali kaynaklara erişim sağlama gibi konularda çözüm yollarını tartışıldı. Yerel yönetimlerin iklim eylemi gerçekleştirmedeki rolü etrafındaki artan ivme, Küresel Stok Sayımı da karar metnine yansımıştır. 

COP28'den Notlar
                    Resmi
COP28'den Notlar
Önizleme