Belediyelerin Covid-19 Pandemisiyle Mücadelede Web Site Kullanımları | Marmara Bölgesi Analizi

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından yürütülen “Marmara Bölgesi Belediyeleri COVID-19 Pandemisi ile Mücadele Uygulamaları Veritabanı” araştırması kapsamında hazırlanan “Belediyelerin COVID-19 Pandemisiyle Mücadelede Web Sitesi Kullanımları: Marmara Bölgesi Analizi” başlıklı rapor yayınlandı.  

Belediyelerin salgınla ilgili ilk reflekslerini ortaya koymayı amaçlayan raporda IBBS Düzey 2 Bölgesinde yer alan TR10 (İstanbul), TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR22 (Balıkesir, Çanakkale), TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgelerindeki il, ilçe ve belde belediyelerinin 11 Mart - 1 Haziran 2020 tarihleri arasında resmi web siteleri üzerinden yaptıkları paylaşımlar; paylaşımların sıklığı ve temaları üzerinden değerlendirilmiştir. Toplam 4 bin 584 adet paylaşımın analiz edildiği raporda en çok paylaşımın 40.000 - 400.000 nüfus aralığına sahip orta ölçekli belediyeler tarafından yapıldığı saptanmıştır. Söz konusu dönemde belediyelerin en çok sırasıyla “Sağlık”, “Sosyal Hizmet/ Sosyal Yardım” ve “Çevre” temalarında paylaşım yaptığı belirlenmiştir. Raporda belediyelerin COVID-19 ile ilgili paylaşımlarının hafta içi yüksek olduğu ortaya konurken, zaman içinde toplam paylaşımların azalma trendinde olduğu vurgulanmıştır. Raporda öne çıkan bir diğer bulgu ise COVID-19 vaka sayılarının toplam paylaşım sayıları üzerinde bir etkisi olmadığıdır.

Belediyelerin Covid-19 Pandemisiyle Mücadelede Web Site Kullanımları | Marmara Bölgesi Analizi
                    Resmi
Belediyelerin Covid-19 Pandemisiyle Mücadelede Web Site Kullanımları | Marmara Bölgesi Analizi
Önizleme