Belediye Çalışanlarının Eğitimi Çalıştay Raporu

"MBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Platformu’nun 24 - 25 Kasım 2017 tarihlerinde Darıca’da düzenlediği “Belediye Çalışanlarının Eğitimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı çalıştayın raporu yayınlandı.

21 farklı belediyeden 37 katılımcının yer aldığı çalıştayda, yuvarlak masa toplantıları ile “Eğitim İhtiyacının Tespiti ve Planlanması”, “Eğitim Planlarının Hayata Geçirilmesi” ve “Eğitim Etkinliğinin Ölçülmesi” olmak üzere üç başlık altında belediye çalışanlarının eğitimine ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmıştı.

Çalıştay sırasında yapılan tartışmalar, tutulan notlar ve Marmara Belediyeler Birliğinin çalıştay öncesi yaptığı anketlerden elde edilen veriler belirli bir sistematikle bir araya getirilmiş ve belediye çalışanlarının eğitimine ilişkin tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri, çalıştayın yürütülüş mantığına da uygun olarak hazırlandı."

Belediye Çalışanlarının Eğitimi Çalıştay Raporu
                    Resmi
Belediye Çalışanlarının Eğitimi Çalıştay Raporu
Önizleme