Rezilyans Kavramı: Ortaya Çıkışı, Evrimi ve Uygulanabilirliği