Yerel Yönetimlerde Memurlarla İlgili Disiplin Suç ve Cezaları

Yerel yönetimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışan memurlar genel olarak Merkezi Yönetim kadrolarında bulunan memurlarla aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir. Geçmişte disiplin cezaları yönünden aralarında bazı farklılıklar bulunmaktaydı. Ancak 2021 yılında zabıta ve itfaiye personeli için yönetmeliklerle öngörülen disiplin cezaları kaldırılmış, böylece yerel yönetimlerde görevli bütün memurlar hakkında 657 sayılı Kanun’da sayılan disiplin