Yerel Yönetimlerde Memurlara Uygulanacak Disiplin Cezaları

İçişleri Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı Enver Salihoğlu’nun yerel yönetimlerde çalışan 657 sayılı Kanun’a tabi personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili kaleme aldığı çalışma Yerel Yönetimlerde Memurlara Uygulanacak Disiplin Cezaları ismiyle MBB Kültür Yayınları’ndan çıktı. Bu kitapta yerel yönetimlerin memur statüsündeki personelinin disiplin cezaları gerektiren eylemleri ile disiplin cezalarına ilişkin usul ve esaslar üzerinde durulmaktadır. Disiplin