Yerel Yönetimlerde Etik Mevzuatı ve Uygulaması

Yerel yönetimler, halka en yakın hizmet birimi olmalarının yanında,“yönetsel etik değerlere ilişkin kazanımların sağlandığı” kurumsalyapılar olarak; etkin bir (iyi) yönetişim unsurudur. Bir yandan, kamuhizmetlerinin ölçek ekonomisi ve etkin kaynak kullanımı ilkeleriçerçevesinde yerel yönetimler önem kazanmaktadır. Öte yandan,yerel yönetimlerde hizmet sunum türlerinin çoğalması vekarmaşıklaşması, bu süreçlerde çıkar çatışması ve etik tehditleriartırmaktadır. Etkili bir etik altyapı (etik