Uygulama Sonuçları ile Yeni Büyükşehir Modeli Tekirdağ

Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları’ndan çıkan ve altı bölümden oluşan “Uygulama Sonuçlarıyla Yeni Büyükşehir Belediye Modeli: Tekirdağ Örneği” adlı kitap; yöneticilerin, politikacıların, öğrencilerin, bilim insanlarının ve değişen yeni sistemin doğrudan doğruya etkilediği yurttaşların yararlanabilecekleri bilgileri içermektedir. 2014 Yerel Yönetim Seçimleri sonrasında yürürlüğe giren 6360 sayılı Yasa ile daha önce 16 olan büyükşehir belediye sayısı önce