Uluslararası Belediyecilik Hareketi (1913-2013) Üstüne

Bu kitapta Selahattin Yıldırım; uluslararasıcılık, belediyecilik ve yerel/kentsel sosyal hareket kavramlarından yola çıkarak uluslararası belediyecilik hareketinin toplumsal tarihindeki kilometre taşlarına kronolojik olarak yer vermekte.  Hareketin son 40 yılı içerisinde aktif olarak yer alan Yıldırım, aynı zamanda kendi deneyimlerinin kısa bir özetini sunmakta.