Tüketici Bilinci

Tüketicilerin sahip olduğu temel haklardan yola çıkılarak, tüketicilerin herhangi bir hak kaybı sonucunda mal veya hizmetleri sunanlara karşı bilinçli olmalarının yolları üzerine hazırlanan bir çalışma… Bir toplumsal hayatın önemli unsurlarından biri olarak değerlendirebileceğimiz bir eylem olan hizmet alımı ya da satımı, paylaşılan şeylerin belli değerler ve adalet çerçevesinde; insan yaşamımın ya da insanca yaşamanın istisnasız