Sivil Toplum ve Yerel Yönetim Üstüne

Sivil Toplum ve Yerel Yönetim Üstüne kitabında genel olarak sivil toplum kavramı, Türkiye’de sivil toplum düşüncesi ve pratiği, sivil toplum kuruluşları (STK’lar), yerel yönetim ve yerel yönetim ile sivil toplum ilişkisi üzerine Selahattin Yıldırım tarafından kısaca değinilmiştir. Sivil toplum ve yerel yönetim ilişkisi konusunda farklı görüşler ortaya atılmaktadır. Bu görüşler, yerel yönetimlerin bir sivil toplum