Özerklik: Yerel Yönetimler ve Türkiye

Siyasal özerklik tartışmalarında boğulmak yerine, yerel yönetimlerin özerkliğini gündeme taşıma iddiasını ortaya koyan bir kitap… Siyasal özerklik ile yerel yönetimlerin özerkliği aynı mıdır, yoksa birbirinden farklı şeyler midir? Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, Kürt sorununun çözümüne katkı sunar mı? Özerklik meselesi, Türkiye’de çokça tartışılan ama bir o kadar da karıştırılan bir kavramdır. Bu karışıklığın iki kök nedeninden