Local Government and Democracy

Dili: İngilizce “Yerel Yönetim ve Demokrasi” konusundaki bu çalışma, öncelikle bir öğrenme, anlama ve bunu anlatarak başkaları ile paylaşma çabasını dile getiriyor. Çalışma, ayrıca, Türkiye’de bu alanda yürütülen düşünsel çabaların ortak bir anlayışa kavuşturulabilmesi girişimlerine katkıda bulunabilmek “rüyasını” taşıyor. Bu çalışmada, aynı zamanda, yerel yönetim ve demokrasiyi geliştirici belirli strateji, program ve değişik somut uygulama