Kurumsal Bilgi ve Belge Yönetimi

Kişiler birbirleriyle, kurumlarla ve kurumlar kendi aralarında iletişim kurarken bilgiyi kullanır. Organizasyonlarda örtük ve açık şekilde ortaya çıkan bilgi, günümüzde entelektüel sermaye olarak temel işletme girdilerinden biridir. İşletmeler ürünlerine bilgiyi katabildiklerinde katma değer oluşturmakta; kamu kurumları da bilgiyi kullanabildikleri ölçüde hizmet kalitelerini artırmaktadır. Fonksiyonşar yürütülürken kurulan iletişim sırasında doğan bilgi, kamu idaresinde idari işlemlerin delili