Kentsel Dönüşüm Politikaları ve Finansman Modelleri

MBB Kültür Yayınları, Şehir Politikaları Merkezi’nin desteklediği doktora tez projesi olan Kentsel Dönüşüm Politikaları ve Finansman Modelleri’nin kitabını yayınladı. Dr. Ayça Doğaner’in hazırladığı çalışma; kentsel dönüşümün iktisadi boyutlarını aktararak, yaşanan ve yaşanacak olan kentsel dönüşüm uygulamalarında finansal boyutta yapılacakların belirlenmesini amaçlıyor. Dünyada birçok ülkede olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de lokomotif sektörlerden olan inşaat sektörü, oluşturduğu