Kentleşme ve Yerelleşme Sürecinde Edirne Monografisi

Mahmut Güler’in editörlüğünde genç bir akademisyen grup tarafından kaleme alınan Kentleşme ve Yerelleşme Sürecinde Edirne Monografisi eseri emsalleri arasında önemli bir çalışma olarak yerini almaktadır.  Kiatp, okuyucuya Edirne’nin tarihi, coğrafi özellikleri, sosyoekonomik durumu, sanayi yapısı hakkında tanıtıcı (descriptive) bilgi vermenin yanı sıra, tarihsel süreç içerisinde Osmanlı Dönemi’nden başlayarak cumhuriyetin ilanından bugüne kadar; Edirne’nin toplumsal, kültürel