İnsan Hakları ve Yerel Yönetim Üstüne

Selahattin Yıldırım bu kitapta insan hakları kavramını yasal, felsefi gelişimi ve günümüzde taşıdığı anlamlar bağlamında inceleyerek kavramı tarihsel bir düzleme oturttuktan sonra, insan haklarının küreselleşmesini Noam Chomsky, Susan George gibi isimler üzerinden incelemekte. Yerel yönetim ve insan hakları ilişkisini irdeleyen Yıldırım, yerel yönetimin insan hakları bağlamında öneminden ve bu bağlamda hem engelleyici hem korucu rollerinden