III. Marmara Denizi Sempozyumu Bildirileri

Tuna-Karadeniz-Marmara temasıyla gerçekleştirilen III. Marmara Denizi Sempozyumu’nda ele alınan konular uzman kamu görevlileri, akademisyenler ve sivil toplum gönüllüleri katılımıyla yuvarlak masa toplantılarında ele alındı. III. Marmara Denizi Sempozyumu Bildirileri ve Çalıştay Raporları, teması itibariyle ilgili uluslararası organizasyonlar ve yetkili uzmanlar da katılımcı olarak yer aldığı sempozyumun çıktılarını içeriyor.