II. Marmara Denizi Sempozyumu Bildirileri

Su Ürünleri ana temasıyla gerçekleştirilen sempozyumda 55 konuşmacı 2 gün boyunca Marmara Denizi’ne ilişkin farklı yaklaşımları değerlendirdi. II. Marmara Denizi Sempozyumu’nda görüşülen konular ve sunulan bildiriler bu kaynakta derlendi.