İhaleye Fesat Karıştırma Suçu

Suç ve ekonomi politikasını etkileyen etmenlerden, belediyelerin satın alma usulü olan ihalenin ve temel kavramlarının açıklandığı, kamu ihale mevzuatının uzmanlık ve teknik bilgi gerektirmesi sebebi ile ilgili bilgileri sunan ve suçu ayrıntılarıyla inceleyen bir çalışma… Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri, kamu hizmetlerini yerine getirirken ihtiyaç duydukları maddi unsurları edinmede ihale yöntemini kullanmaktadırlar. İhale ile