İç Denetim: Büyükşehir Belediyelerinin İç Denetim Uygulamaları

Büyükşehir belediyeleri harcamalarının toplam kamu harcamaları içinde artan bir seyir izlemesi, etkin ve verimli bir iç kontrol – iç denetim sisteminin kurulmasına ilişkin gerekliliği artırmıştır. Yerel yönetimler, bilhassa büyükşehir belediyeleri, altyapı yatırımlarından toplu ulaşım hizmetlerine, kültür, sanat ve spora yönelik hizmetlerden meslek edindirme kurslarına, uluslararası kardeş şehir ilişkilerinden çevre düzenlemelerine kadar geniş ve yaygın bir