Çocukların Şehri Üzerine

Türkiye nüfusunun yaklaşık üçte birinden fazlasını çocuklar oluşturuyor. “Çocukların Şehri Üzerine”, şehrin en önemli kullanıcıları olan çocuklara nasıl bir şehirde yaşamak istediklerini soruyor. Çocuklar için, şehir hayatında yaşadıkları engellerin keşfi ve bu engelleri aşmak üzere çözüm önerileri, projeler ve uluslararası örnekleri sunuyor. Katılımcı ve sürdürülebilir bir şehir yönetimi, ancak tüm kullanıcılarına cevap verebilecek hassasiyette düzenlemeler