Belediyelerde Borçlanma ve İktisadi Girişimler

Borçlanma bir gelir elde etme yöntemi değil, finansman ve kaynak temin etme yöntemidir. Borçlanma, ileride yapılacak olan bir hizmetin daha önceye alınmasında fayda ve maliyet analizi yapılarak kamu yararı görülmesi halinde finansman temini amacıyla başvurulan bir yöntemdir.  Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları yasa ile düzenlenmiştir. İdari ve mali özerkliği olan belediyelerin müstakil bütçeleri vardır. Belediyeler