Belediye Zabıtası Temel Mevzuatları

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48’inci maddesi, bir belediye kurulurken olmazsa olmaz birimleri sayarken belediye zabıtalarını da belediyenin temel taşları arasında sayılmıştır. Aynı Kanun’un 51’inci maddesinde ise belediye zabıtalarının görev ve yetkileri sayılarak “Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın,