Belediye ve İl Özel İdarelerinde İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

Devletin temel görevlerinden biri de kamu düzeninin sağlanmasıdır. Yurttaşları ilgilendiren her türlü üretim, tüketim, eğlenme ve dinlenme faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesi gerekir. Bu kapsamda işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının açılan yerlerin denetlenmesi görev ve yetkisi il özel idareleri ve belediyelere verilmiştir. İş yeri açma ve çalışma ruhsatları ile ilgili olarak belediye personeline verilen derslerin genişletilmiş