Adalet, Kentsel Adalet ya da Mekânsal Adalet Üstüne

Selahattin Yıldırım bu kitapta tarihsel olarak her dönem ve her toplumda çeşitlilik gösteren adalet kavramı üzerinde durduktan sonra, adalet ve kent ilişkisine farklı düşünürlerin penceresinden odaklanıyor.