Şehir & Toplum – 2020

1-2-3 Ekim tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen Marmara Uluslararası Kent Forumu’nda (MARUF) ele alınan temalara dair değerlendirmeler MARUF konuşmacıları tarafından kaleme alındı. Şehir & Toplum 15. sayısı, MARUF’ta irdelenen Çevre ve İklim Değişikliği, Ulaşım ve Hareketlilik, Şehir Teknolojileri ve İnovasyon, Kent Ağları, Göç, Kentsel Altyapı, Sosyal Kapsayıcılık, Konut ve Yapılı Çevre, Yerel Kalkınma, Dayanıklılık, Kamusal Mekân ve