Şehir & Toplum 2023

Şehir & Toplum dergisinin 24. sayısı “Yerel Diplomasi” dosya konusuyla yayımlandı. Kentler çeşitli sorunların kümelendiği alanlar olarak düşünülebileceği gibi, bu sorunlara yönelik çözümlerin de kuluçkası durumunda. Kentlerin mustarip oldukları ortak küresel problemler ve krizler ya da farklı bölgelerde karşılaşılan ancak kesişen yerel sorunlar düşünüldüğünde, yerel yönetimlerin birbirilerine aktarabilecekleri ve verebilecekleri, birbirlerinden öğrenebilecekleri birçok husus var.